control panel
Detailed guide: Aanvraag in het kader van de EU Vestigingsregeling (vaste en tijdelijke verblijffsstatus): Nederlandse vertaling (Dutch)
Advies voor burgers van de EU, EER en Zwitserland en hun familieleden die een aanvraag voor de EU Vestigingsregeling indienen.